De Cyber Barometer is het antwoord op de vraag

Zijn mijn security awareness programma‘s effectief en zijn mijn collega’s voldoende weerbaar?

Meet periodiek het cyber security en informatie beveiliging gedrag van medewerkers

Door periodiek het gedrags volwassenheidsniveau van uw medewerkers te meten kunt u sturen op:

 1. Het cyber volwassenheidsniveau van afdelingen, zowel nu als de verandering over een bepaalde periode (trend)
 2. De effectiviteit van awareness programma’s

Tevens zorgt het voor:

 1. Inzicht in het volwassenheidsniveau ten opzichte van uw branchegenoten
 2. Input voor de business case voor security gedragsverandering programma’s

Praktisch model op wetenschappelijke en psychologie principes

De Cyber Barometer is ontwikkeld in een projectgroep van CISO’s, gedragswetenschappers / psychologen, cyber security & IT deskundigen, een IT jurist en een ethisch hacker. Met deze brede kennis waarborgen we een praktisch model, maar ook de wetenschappelijke onderbouwing.

In de ontwikkeling is uitgegaan van de volgende design principes

 • Helder framework op basis van gewenst gedrag
 • Barometer meetmodel van toepassing op alle type aanvallen en risico’s
 • Geaggregeerde uitkomsten en inzoomen tot op afdelingsniveau
 • Gefundeerd op wetenschappelijke en psychologie principes
 • Gebruik van gangbare meetinstrumenten
 • Minimale belasting op de business

Cyber Barometer Pilot in Q4 2018

Met een selectieve groep pilot klanten zetten we de volgende stap in de menselijke kant van security

Hoe nu verder? Doe mee aan de pilot in Q4 2018

Volledig ontzorgd in een razendsnelle onboarding

 • Meld uw organisatie aan
 • Akkoord scope en kies gewenste tijdsinvestering
 • Uitzetten meetinstrument (online enquête) in uw organisatie door Brooklyn Partners
 • Ontvang de analyse en rapportage in uw persoonlijke digitale management dashboard

Voordelen deelname pilot

 • Zeer beperkte tijdsinvestering gevraagd – enkel valideren indien gewenst
 • Invloed op het model / maatwerk indien gewenst
 • Gereduceerd tarief nu en in de toekomst