Gedrag meten met de Cyber Barometer

Zijn mijn informatiebeveiligingscampagnes effectief? Vertonen mijn medewerkers veilig gedrag?

De sleutel ligt bij uw medewerkers

In het creëren van een cyberveilige organisatie spelen uw medewerkers een cruciale rol. Wist u bijvoorbeeld dat datalekken en hacks bijna altijd het gevolg zijn van onoplettendheid binnen de eigen organisatie? Door te acteren op de sleutelrol van uw medewerkers zet u een belangrijke stap op weg naar een weerbare organisatie.

Periodiek gedrag meten binnen uw organisatie

In onze optiek heeft iedere medewerker op drie manieren een verantwoordelijkheid bij het cyberveilig maken van de organisatie.

 • De medewerker doet er alles aan om onveilige situaties te voorkomen
 • De medewerker herkent onveilige situaties
 • De medewerker acteert in het geval van onveilige situaties

Medewerkers die zich daadwerkelijk bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te voorkomen, herkennen en acteren en daar ook naar handelen, hebben een hoog volwassenheidsniveau op het gebied van cybersecurity. Hoe hoger het volwassenheidsniveau van de medewerkers, hoe veiliger de organisatie.

Met behulp van de Cyber Barometer meet u eenvoudig het informatiebeveiligingsgedrag  binnen uw organisatie. Periodieke metingen onder uw medewerkers leveren u de volgende sturingsinformatie op:

 • Inzicht in het cybervolwassenheidsniveau van uw medewerkers
 • Inzicht in potentiele risicofactoren
 • Inzicht in de effectiviteit van uw bewustwordingsprogramma’s
 • Inzicht in de groei die uw organisatie over een bepaalde periode doormaakt
 • Inzicht in het volwassenheidsniveau binnen uw organisatie ten opzichte van uw branchegenoten

Een praktisch meetmodel met wetenschappelijke onderbouwing

De Cyber Barometer is tot stand gekomen met de inbreng van CISO’s, deskundigen op het gebied van cybersecurity en IT, gedragswetenschappers en ethische hackers. Een praktisch en robuust model dat gebaseerd is op wetenschappelijke principes en kennis uit de branche.

Enkele kenmerken van de Cyber Barometer:

 • Van toepassing op alle type cyberaanvallen en risico’s
 • Metingen op basis van ruim 80 generieke gewenste gedragingen
 • Gebruik van 10 concrete KPI’s
 • Heldere analyses en detailgegevens tot op afdelingsniveau
 • Gebruik van gangbare meetinstrumenten zoals online enquêtes
 • Minimale belasting van het personeel
 • In lijn met eindgebruikers aspecten uit industrie standaarden: ISO27001, ISO27002, ISO27032, ISF SoGP, ISACA, SANS CSC, NEN 7510, NIST en PAS 555

Gebruik maken van de Cyber Barometer?

Wilt u weten hoe volwassen uw medewerkers omgaan met gevoelige data? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Cyber Barometer? Dat kan. Laat hier uw gegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.