Cyber Barometer Benchmark

Voor alle publieke organisaties gratis in te zetten. Een co-creatie van gemeente CISO’s.

De afgelopen tijd hebben er veel grootschalige hacks en datalekken plaatsgevonden. Gemeenten ervaren nog steeds een uitdaging aan het meten van de weerbaarheid van medewerkers. Zonder getallen is het voor CISO’s, FG’s en PO’s onmogelijk om gericht over de bewustwording van medewerkers te rapporteren en daarna het gedrag te verbeteren. Met de Cyber Barometer Benchmark krijg je inzicht in het weerbaarheidsniveau van de organisatie op basis van begrijpelijke prestatie-indicatoren. Daarnaast kunnen gemeenten de resultaten ook vergelijken met de resultaten van het gemeentelijke gemiddelde.

Gebruik deze inzichten om:  

  • Als input voor een gedragsveranderingprogramma 
  • Draagvlak te creëren
  • Te kunnen rapporteren via getallen 
  • Onderbouw jouw onderbuikgevoel met data

Het doel is dat alle gemeenten kosteloos toegang hebben tot inzichten in het weerbaarheidsniveau via een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument. In plaats zich te moeten baseren op getallen van de kennistest uit een zojuist afgeronde e-learning of phishingtest. De Cyber Barometer Benchmark meet het gedrag van de medewerkers. Zo gaan alle gemeenten datagedreven aan het werk. Tenslotte zal Brooklyn Partners een benchmark rapport maken over de huidige situatie binnen Nederlandse gemeenten, en het rapport beschikbaar maken voor gemeenten. 

Als gemeente CISO krijg jij na afloop van de Cyber Barometer Benchmark-campagne een rapport met de uitkomsten van jouw gemeente. Uiteraard tekenen we bij de aanvang gezamenlijk de VNG verwerkersovereenkomst.