Data Challenge campagne

Voor alle publieke organisaties gratis in te zetten. Een co-creatie van gemeente CISO’s.

De meeste datalekken ontstaan door het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie. Veel van deze datalekken zijn te voorkomen door het opleiden van medewerkers.

In de Data Challenge experimenteren deelnemers in ongeveer drie minuten met zeven praktijksituaties rondom het werken met en het beheren van data. Zo leren medewerkers hoe ze veilig kunnen werken met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie.

De campagne is een co-creatie van gemeente CISO’s uit heel Nederland en mag gratis (!) intern en publiekelijk gedeeld worden bij alle Nederlandse publieke organisaties.

Download hier de toolkit om de Data Challenge campagne ook binnen jouw publieke organisatie in te zetten. De toolkit bevat alle informatie en communicatie waardoor je direct van start kunt.

Vanuit de Data Challenge krijgen CISO’s beperkte inzichten over de uitdagingen van medewerkers met veilig kunnen werken met:

  • Dataminimalisatie
  • Beeldmateriaal publiceren
  • Externen uitnodigen
  • Herkennen persoonsgegevens
  • Verwerkersovereenkomst
  • Controle op verzenden van (persoons)gegevens

De komende tijd zullen wij als creatieve CISO’s campagnes blijven maken om veilig werken te blijven promoten. Iedereen weet dat eenmalige acties niet voldoende zijn om gedragsverandering te borgen. Als je een melding wilt ontvangen zodra de nieuwe campagnes gereed zijn, meld je dan aan via het formulier op deze pagina.