Organisaties digitaal weerbaar maken zodat zij veilig kunnen werken met gevoelige data. Dat is onze specialiteit.

Medewerkers spelen daarbij een cruciale rol. Wist je bijvoorbeeld dat datalekken en hacks bijna altijd het gevolg zijn van onoplettendheid binnen de eigen organisatie? 

De Brooklyn Partners aanpak heeft als doel om medewerkers binnen jouw organisatie te transformeren van potentiële risicofactor tot menselijke verdedigingslinie die gevoelige data beschermt. We leggen graag aan je uit hoe we dat doen.

Wij weten alles van gedragsverandering

Wij weten alles van gedrags- verandering

Een gedragsverandering realiseren doe je niet van vandaag op morgen. Het is een proces dat tijd nodig heeft en waarbij het belangrijk is om mensen op een prettige manier mee te nemen in een nieuwe manier van werken. Wij maken gebruik van onze eigen Brooklyn Partners aanpak. Een integrale aanpak die volledig is ingericht naar de volgende vijf uitgangspunten.

 • De oplossing ligt bij mensen
 • Aan de slag vanuit een integrale aanpak
 • Mensen leren door te experimenteren
 • Werken op basis van wetenschappelijke principes
 • Inspelen op de nieuwste ontwikkelingen

Gedragsmetingen

Het startpunt binnen de integrale Brooklyn Partners aanpak is het uitvoeren van gedragsmetingen. Via deze metingen brengen we in kaart hoe bewust medewerkers bezig zijn met informatiebeveiliging en hoe zij daar op de werkvloer naar handelen. De metingen geven inzicht in het volwassenheidsniveau van teams en potentiële digitale risicofactoren. Die informatie nemen we als basis om samen met de organisatie aan de slag te gaan met doeltreffende interventies. Een gerichte aanpak bespaart teams tijd en laat ze focussen op relevante onderwerpen.

Brooklyn Partners Cyber Barometer volwassenheidsniveaus
Cyber Escaperoom - ontmoet de hacker

Gedragsverandering

Via gedragsveranderende activiteiten trainen we medewerkers om veilig te werken met digitale data. Traditionele e-learnings laten we aan de kant liggen. In plaats daarvan gebruiken we sensationele trainingsconcepten met een wetenschappelijke onderbouwing waarin mensen vooral zelf gaan experimenteren. Dat doen we omdat medewerkers hun gedrag op de werkvloer eerder aanpassen als ze de risico’s van informatiebeveiliging zelf hebben ervaren. Onze verrassende activiteiten en communicatieacties zorgen voor enthousiasme en bewustwording. De ene medewerker heeft in zijn werk meer met gevoelige data te maken dan de ander. Daarom hebben we verschillende soorten trainingen met een wisselende intensiteit.

Cultuuromslag

We werken er naartoe dat medewerkers veilig werken met gevoelige data vanzelfsprekend vinden. Dat doen we door cyberveiligheid als belangrijke waarde te verankeren in de organisatiecultuur. Als steeds meer mensen het belang van informatiebeveiliging uitdragen, sluiten collega’s zich daar bewust of onbewust bij aan. Door ambassadeurs en leiders te creëren binnen de organisatie realiseren we een blijvende gedragsverandering op de werkvloer die zichzelf continu verbetert.

Het startpunt binnen de integrale Brooklyn Partners aanpak is het uitvoeren van gedragsmetingen. Via deze metingen brengen we in kaart hoe bewust medewerkers bezig zijn met informatiebeveiliging en hoe zij daar op de werkvloer naar handelen. De metingen geven inzicht in het volwassenheidsniveau van teams en potentiële digitale risicofactoren. Die informatie nemen we als basis om samen met de organisatie aan de slag te gaan met doeltreffende interventies. Een gerichte aanpak bespaart teams tijd en laat ze focussen op relevante onderwerpen.

Betrekken medewerkers

De Brooklyn Partners aanpak valt of staat bij de betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie. Via ludieke communicatieacties stimuleren we medewerkers om deel te nemen aan activiteiten en brengen we cybersecurity continu onder de aandacht. Op deze manier zorgen we ervoor dat medewerkers letterlijk onderdeel worden van de verandering. Dit doen we gedurende alle onderdelen van de Brooklyn Partners Integrale Aanpak ™.

Wij kennen de digitale wereld

Heeft jouw organisatie niet de benodigde kennis over cybersecurity in huis? Geen probleem. Wij kennen de digitale wereld van binnenuit. Vanuit onze ervaring als ethische hackers en cybersecurityspecialisten weten we hoe criminele hackers opereren en waar de risico’s liggen voor organisaties. Daarnaast hebben we de beschikking over een geavanceerd monitoringssysteem dat ons 24/7 op de hoogte houdt van actuele dreigingen en mensgerichte cyberaanvallen. Op deze manier weten we op ieder moment wat er speelt en hoe jouw organisatie zich optimaal kan beschermen.

Expertise Toolbox

Via de Expertise Toolbox bieden we op verschillende manieren ondersteuning aan security- en privacyfunctionarissen. We houden ze op de hoogte van het laatste actuele nieuws en zijn bereikbaar via onze 24/7 hotline. Ook begeleiden we processen om structurele knelpunten aan te pakken op het niveau van strategie en inrichting van de organisatie.

Wij kiezen voor samenwerking

Als organisatie wil je een blijvende gedragsverandering en cultuuromslag realiseren. Bij Brooklyn Partners werken we daarom altijd met trajecten die ook op de lange termijn resultaat opleveren. Om dat voor elkaar te krijgen, kiezen we binnen onze aanpak voor samenwerking met onze klanten. Het voordeel hiervan is dat we onze aanpak perfect af kunnen stemmen op de bestaande organisatiecultuur en duurzaam betrokkenheid en draagvlak creëren binnen de organisatie. Zie ons gedurende het traject als jullie ‘partner against cyber crime’.

Onze samenwerking ziet er als volgt uit. De CISO, privacymedewerker en de functionaris gegevensbescherming zijn inhoudelijk onze belangrijkste sparringpartners. Het management- of leiderschapsteam speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de boodschap binnen de organisatie. Wij luisteren, inspireren en leiden het volledige programma. Op die manier kunnen jouw collega’s zich volledig richten op hun kerntaken.

Wij geloven in deze aanpak. Daarom geven we al onze klanten een resultaatgarantie bij de start van onze samenwerking.

Wij geven om de maatschappij

Verborgen door scherm uitschakeling: Tekst nog schrijven!! Bij activering wit ruimte onder toevoegen

Is jouw organisatie ook op zoek naar:

 • Een vernieuwende aanpak die prikkelt en verrast
 • Focus op menselijk gedrag en organisatiecultuur
 • Snel inzicht in potentiële risicofactoren via gedragsmetingen
 • Het bereiken van grote groepen medewerkers in korte tijd
 • Kennisoverdracht volgens het principe van ervaringsgericht leren
 • Een werkwijze gebaseerd op wetenschappelijke modellen
 • Rendement via trajecten die een lange termijn lopen
 • De garantie op het behalen van een toereikend volwassenheidsniveau
 • De garantie op het uitblijven van reputatieschade
 • Een aanpak voldoet aan certificeringseisen zoals BIO, BIC, ISO 2700X, NEN 7510, ISACA, NIST